ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΑ

 

  Γ
Σ

Α
γ
ί
ω
ν

Α
ν
α
ρ
γ
ύ
ρ
ω
ν
Ε
θ
ν
ι
κ
ό
ς

Π
ε
ι
ρ
α
ι
ά
Ε
ρ
μ
ή
ς

Κ
ο
ρ
υ
δ
α
λ
λ
ο
ύ
Η
λ
υ
σ
ι
α
κ
ό
ς
Θ
ύ
ε
λ
λ
α

Κ
α
μ
α
ρ
ί
ο
υ
Κ
α
λ
λ
ι
θ
έ
α
Κ
ε
ρ
α
τ
σ
ί
ν
ι
Κ
η
φ
ι
σ
ι
ά
Α
Ε

Μ
ο
σ
χ
ά
τ
ο
υ
Α
Ο

Α
γ
ί
ο
υ

Ι
ε
ρ
ό
θ
ε
ο
υ
Α
Ο

Π
α
ν
θ
η
ρ
α
ϊ
κ
ό
ς
Α
Π
Ο

Α
κ
ρ
ά
τ
η
τ
ο
ς
Α
Σ

Ά
ν
ω

Μ
ε
ρ
ά
ς
Φ
ω
σ
τ
ή
ρ
α
ς
ΓΣ Αγίων Αναργύρων - 0-1 - 2-2 - 0-2 0-1 0-0 1-0 1-1 1-1 2-0 - 0-0
Εθνικός Πειραιά - - 1-1 4-0 1-2 0-1 2-0 3-1 - 1-2 2-2 1-1 1-0 0-1
Ερμής Κορυδαλλού 1-0 - - - 0-3 0-1 0-1 2-2 1-3 1-2 0-2 4-0 1-2 -
Ηλυσιακός 4-1 - 1-1 - 1-2 0-1 - 0-3 1-1 0-2 0-1 1-0 0-0 -
Θύελλα Καμαρίου 5-2 2-0 1-0 - - 0-1 1-1 - 0-2 1-1 1-0 4-3 2-1 3-1
Καλλιθέα 3-0 3-2 4-0 0-0 1-0 - - - - - 0-1 3-0 3-2 1-0
Κερατσίνι 1-1 1-1 2-1 1-0 1-0 2-1 - 1-3 1-2 1-1 - - 1-0 0-1
Κηφισιά 2-1 - 2-0 2-0 1-2 1-2 - - 0-1 - - 1-0 1-0 2-1
ΑΕ Μοσχάτου 3-0 1-1 8-2 3-1 - 2-2 - 0-1 - 3-1 0-1 1-1 - 2-1
ΑΟ Αγίου Ιερόθεου - 2-0 - 1-1 0-3 0-0 1-0 0-1 2-2 - 2-1 3-2 1-0 -
ΑΟ Πανθηραϊκός 2-0 0-0 2-0 1-0 - - 0-0 3-1 3-0 - - - 0-2 1-1
ΑΠΟ Ακράτητος 1-0 - 1-0 1-1 - - 1-1 1-0 2-1 1-2 0-0 - 0-0 1-4
ΑΣ Άνω Μεράς 1-0 0-0 - - 0-2 0-1 0-0 0-0 2-1 2-0 1-0 - - 0-0
Φωστήρας - 2-0 4-1 0-1 1-1 2-2 5-0 1-0 - 1-1 2-0 2-1 - -

 

Αποτελέσματα 20ης Αγωνιστικής
ΑΠΟ Ακράτητος - Φωστήρας 1-4
ΑΣ Άνω Μεράς - Κηφισιά 0-0
Κερατσίνι - ΑΟ Αγίου Ιερόθεου 1-1
Θύελλα Καμαρίου - Καλλιθέα 0-1
ΑΕ Μοσχάτου - Ερμής Κορυδαλλού 8-2
Εθνικός Πειραιά - ΑΟ Πανθηραϊκός 2-2
Ηλυσιακός - ΓΣ Αγίων Αναργύρων 4-1
Επόμενη Αγωνιστική
ΑΣ Άνω Μεράς - ΑΠΟ Ακράτητος
Φωστήρας - ΑΕ Μοσχάτου
Καλλιθέα - Κερατσίνι
ΑΟ Πανθηραϊκός - Θύελλα Καμαρίου
Ερμής Κορυδαλλού - Ηλυσιακός
Κηφισιά - Εθνικός Πειραιά
ΑΟ Αγίου Ιερόθεου - ΓΣ Αγίων Αναργύρων

 

 


 
1. Καλλιθέα 46
2. Θύελλα Καμαρίου 42
3. ΑΟ Αγίου Ιερόθεου 34
4. Φωστήρας 33
5. ΑΟ Πανθηραϊκός 33
6. Κηφισιά 33
7. ΑΕ Μοσχάτου 32
8. Κερατσίνι 28
9. ΑΣ Άνω Μεράς 24
10. Εθνικός Πειραιά 22
11. ΑΠΟ Ακράτητος 18
12. Ηλυσιακός 16
13. ΓΣ Αγίων Αναργύρων 12
14. Ερμής Κορυδαλλού 9